தமிழில்

எனது தமிழ் ஆக்கங்களினை இப் பதிவில் நீங்கள் பார்க்கலாம்... எனது ஏனைய பதிவுகளைப் பார்ப்பதற்கு "View My Complete Profile" இனை அழுத்தி வேண்டிய பதிவினைத் தெரிவு செய்க.

Sunday, January 25, 2009

வன்னியிலிருந்து....

இந்த இணையத்தளத்தில் உள்ள (Video) படத்தினைப் பார்க்கவும்... அண்மையில் வன்னியில் இருந்து வெளிவந்த ஒரு நேரடியான அனுபவத்தை ஒருவர் வீடியோவாக எடுத்து அனுப்பியுள்ளார்...

http://www.ireport.com/docs/DOC-200413

0 Comments:

Post a Comment

<< Home